Nog meer easy money?

Easy Money!In het recente verleden ben ik benaderd om een linkje met reclame te plaatsen. Eerst had ik geen interesse in het aanbod, maar toen opeens het aanbod verbeterde en men toelichtte wat de tegenprestatie was raakte ik geïnteresseerd. Er staat nu ergens op mijn site een regeltje met daarin een reclame link, maar om deze te vinden moet je flink zoeken op mijn site.

Ik dacht dat het een gelukje was en ik heb het geld netjes over gemaakt op de bankrekening van de kleine Pek, om zodoende mijn handen te kunnen wassen in onschuld. Hiermee was de kous af, verwachtte ik.

Maar nu heb ik nog een aanbod in mijn mailbox. Een ander bedrijf wil ook reclame maken op mijn site en vragen netjes wat mijn tarieven zijn voor de verschillende mogelijkheden. Ze hebben interesse in een paar mogelijkheden:

  • Tekstuele link vanuit de index pagina
  • Tekstuele link op iedere pagina van mijn website
  • Een gesponsord verhaal

Het probleem dat nu rest is dat ik na mijn vorige ervaring wat onderzoek heb uitgevoerd en in Nederland is het min of meer illegaal om reclame te maken voor een website die kansspelen aanbied. Alhoewel ik daar nu als Spanjaard wellicht weinig mee te maken heb.

Het problematische artikel uit de wet op de kansspelen:

Artikel 1
Behoudens het in deze wet bepaalde is het verboden:

a.
gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;
b.
de deelneming aan een onder a bedoelde gelegenheid, te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;

Alleen al het bevorderen van gokken is verboden en een linkje plaatsen valt hier misschien onder.

Eerst maar weer eens de kat uit de boom kijken.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *